Lees hier meer over de werkwijze van Praktijk voor Leefstijl, Coaching & Counseling.

Praktijk voor Leefstijl, Coaching & Counseling streeft er naar om op ieder moment de juiste mix van kennis, vaardigheden, attitudes en wijsheid in te zetten.  

De begeleiding

Mindfull en met compassie is een basishouding van waaruit ik van moment tot moment tracht te werken. Ieder mens heeft het recht om op zijn of haar eigen manier en tijd te ontwikkelen, groeien en ontdekken. Ik sluit aan bij jouw wensen en doelen. Ik zal je tactvol uitdagen om voorbij je weerstanden te gaan en met toewijding je proces te vervolgen.

Door het combineren van de drie basis elementen: Leefstijlgerichte interventies, Coaching en Counseling, onze gezamenlijke kennis en ervaring en mijn specialisaties kan ik jou op elk moment in je proces de juiste begeleiding en tools aanreiken.

Er is niet iets magisch aan verandering en soms kan het zwaar werken zijn. Ik leer je om te gaan met weerstand en bied je alternatieven zodat jij je gewenste resultaten kan behalen.

Werkwijze

PLCC heeft als doel mensen te begeleiden bij gedragsverandering, maar ook op diepere lagen, om op diepere niveaus zoals overtuigingen, waarden, persoonlijkheid en identiteit een transformatie te bewerkstelligen en om effectiever om te gaan met innerlijke pijn en belemmerende gedachten- en gedragspatronen. 

PLCC werkt met methoden en technieken die bewezen effectief zijn en gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek (evidence based practise EBP) en met methoden en technieken die in de praktijk hun effectiviteit hebben bewezen (practise based evidence PBE). Zie voor meer achtergrond informatie ‘over’…

Een ieder is uniek,  behoeften en wensen worden continue afgestemd. Door de combinatie van jouw inbreng en mijn achtergrond hebben we samen een zeer brede reikwijdte om uit te putten. Komen we ergens samen niet uit dan heb ik een uitgebreid netwerk welke ik zal benutten om een voor jou wenselijk vervolg te realiseren.

Coach